La data de 15-17 ianuarie 2018, Consilierul local Bălți Grițco Elena, s-a exprimat cu critici în cadrul unui interviu la televiziunea locală TV Bălți, în adresa Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, privind interesul acestuia referitor la procedura inițierii referendumului de revocare a primarului în mun. Bălți.

În poziția s-a, Grițco Elena a legat numele și profesia mea de avocat cu Președintele Republicii Moldova – Igor Dodon, astfel prezentînd publicului un document perfectat și înaintat de mine – Paciurca Iulian, din numele și în interesul meu propriu, ca locuitor al mun. Bălți, cu viziune directă față de ilegalitatea deciziei cu privire la inițierea referendumului de revocare a primarului în mun Bălți și cultivarea hausului de către un grup de Consilieri în localitatea respectivă.

Consider că, informația relatată publicului de Consilierul Grițco Elena, privind acțiunile Președintelui Republicii Moldova, efectuate prin intermediul Avocatului Paciurca Iulian, este falsă și nu se bazează pe un strat factologic suficient, deoarece nu am încheiat un careva contract de asistență jurirdică cu Președintele Republicii Moldova și acțiunile mele sunt bazate pe propria viziune.

Mai mult ca atît, expresia consilierului respectiv: «șavca asta ta avocatul ista…Iulian», este defăimătoare, și include un limbaj nedemn, brutal, degradant, ce nu poartă cinste unui ales local, și în consecință încalcă dreptul meu la onoare, demnitate și reputație profesională, care vor fi reparate în conformitate cu ordinea stabilită de lege.
Întru exercitarea dreptului la replică, vreau să reafirm că, în viziunea mea, profesia de avocat, reprezintă un luptător al justiției, competent și capabil să apere și să zdrobească problemele, astfel transformîndu-le în soluții productive, inclusiv și situația în care se află – Elena Grițco.

Reieșind din aceste circumstanțe, cer Consilierului local Bălți –Grițco Elena să dezmintă informația relatată în adresa mea cu caracter fals și să-și exprime scuzele pentru defăimare, totodată conștientizînd cu realitate locul și rolul pe care îl deține actualmente în societate.

Avocatul Paciurca Iulian